Msza łacińska z biskupem Romualdem

21 października 2019 roku biskup Romuald Kamiński – Ordynariusz naszej Diecezji sprawował w Seminarium Mszę Świętą w języku łacińskim, podczas której schola seminaryjna wykonywała części stałe oraz pieśni mszalne także po łacinie.

Łacińskie poniedziałki

Zwyczajem naszego Seminarium są tzw. łacińskie poniedziałki, podczas których zarówno modlitwy w kaplicy (m.in. Anioł Pański), modlitwy przed i po posiłkach oraz Msza Święta sprawowana jest w języku Kościoła – po łacinie. Podczas Najświętszej Ofiary schola seminaryjna wykonuje części stałe Mszy (Kyrie, Sanctus, Agnus dei, oraz, gdy przewiduje to mszał Gloria i Credo) po łacinie. W trakcie Liturgii śpiewane są także introity, psalmy oraz pieśni mszalne.

Mocne słowa daje nam Kościół

Ksiądz biskup Romuald w homilii skierowanej do kleryków zwrócił uwagę na moc dzisiejszego Słowa Bożego – w pierwszym czytaniu z listu do Rzymian święty autor podkreśla, że Abraham został niejako odcięty od korzeni swojego środowiska, jednak zaufał przy tym Bogu i dzięki temu otrzymał wiele – stwierdził ksiądz biskup. W odniesieniu do Ewangelii dnia Ordynariusz Diecezji zwrócił uwagę, że to nie bogactwo, nie podobanie się innym, ale autentyczna postawa wiary i modlitwy przyciąga wiernych do Chrystusa.

Modlitwa i pamięć

Poniedziałkowa Msza Święta jest sprawowana w intencjach wszystkich dobroczyńców i darczyńców Seminarium. W ten sposób dziękujemy i jednocześnie prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych dobrodziejów, a zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!