Konferencja „Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla”

24 listopada 2017 roku Instytut Teologii Semantycznej Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował konferencję naukową pt. „Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla”. Klerycy naszego Seminarium wzięli w niej udział.

Konferencję rozpoczął dziekan wydziału, ksiądz prof. dr hab. Piotr Tomasik, który jest także wykładowcą w naszym Seminarium.

Pierwszy panel miał za zadanie przybliżyć panowanie Chrystusa jako Króla w patrystyce greckiej, łacińskiej oraz w nauczaniu Kościoła.
Ksiądz dr hab. Marcin Wysocki, reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski, przedstawiając patrystykę grecką odwołał się do postaci Klemensa Aleksandryjskiego mówiącego m.in. o tym, że Królestwo Boże będzie najdoskonalszym ustrojem. Wspomniał także Orygenesa, który odwoływał się do słów samego Pana Jezusa „Królestwo Boże pośród was jest”.

Natomiast ksiądz prof. dr hab. Antoni Żurek z Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II z Krakowa w wykładzie o patrystyce łacińskiej zwrócił uwagę, postępując w ślad za Hilarym z Poitiers, na różnice w tłumaczeniu słów w Piśmie Świętym, gdy Pan Jezus odpowiedział Kajfaszowi odnośnie królewskiej godności „Ty powiedziałeś”, natomiast do Piłata „Ty mówisz”.

Z kolei ojciec prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik zaprezentował panowanie Chrystusa jako Króla w nauczaniu Kościoła. Zwrócił uwagę, że przez wieki nie kwestionowano kultu Jezusa jako króla. Dopiero wraz z powstaniem państw ateistycznych w końcu XIX wieku, przez porzucenie monarchii jako takiej, przynosi odrzucenie Chrystusa jako Króla. Dalej przez ideologie materialistyczne odrzucenie w ogóle Boga. Przypomniał także słowa Piusa XI mówiącego, że Chrystus jako Król jest jedynym ratunkiem dla ludzkości.

Drugą część spotkania rozpoczął ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk z UKSW przypominający, że aby intronizacja czy jakikolwiek akt wybrania Chrystusa za Pana przyniósł oczekiwany owoc, konieczna jest praktyka pobożnościowa w naśladowaniu Jezusa.

Następny wykład został wygłoszony przez ks. biskupa prof. dr hab. Michała Janochy, biskupa pomocniczego warszawskiego i wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Ksiądz biskup przedstawił obraz Chrystusa w sztuce wschodniej. Zwrócił także uwagę, że krzyż jest objawieniem się tronu Króla Chwały. Ponadto wskazał, że wszelka władza pochodzi od Boga i sztuka to podkreśla.

Kolejnym wykładem była prezentacja przygotowana przez panią prof. dr hab. Urszulę Mazurczak z KUL-u. Pani profesor przybliżyła przedstawienia Chrystusa Króla w sztuce zachodu.

Trzecią i ostatnią część spotkania poświęcona była przybliżeniu panowania Chrystusa w narodzie polskim. Ksiądz prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński przedstawił wykład nt. Królestwa Chrystusa w jego aspekcie moralnym. O panowaniu Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana w narodzie polskim i państwie, w szczególności w aspekcie społecznym tego zagadnienia, opowiedział ks. prof. dr hab. Józef Zabielski z UKSW. Ostatni wykład prezentujący działania Episkopatu Polski w kierunku proklamacji Chrystusa jako Króla w Polsce wygłosił ksiądz biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba.

Spotkanie zakończyła dyskusja akademicka.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!