Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

DSC_8362Czwartek 9 października 2014 r. był dniem inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w naszym seminarium.

Uroczystość rozpoczęła się w seminaryjnej kaplicy, gdzie odbyła się Msza św., której przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hoser. W wygłoszonej homilii gospodarz naszego seminarium poruszał problemy związane z czytaniami dnia.

Wyjątkowo zwracał się do alumnów roku pierwszego, który przyjechali na inaugurację z Urli k. Wyszkowa, gdzie odbywają formację w ramach tzw. roku propedeutycznego. Ksiądz arcybiskup mówił m.in. o pogłębionej lekturze Słowa Bożego w ramach lectio divina, jaka ma prowadzić rozpoczynających swoją drogę ku kapłaństwu do pogłębionej relacji z Panem Jezusem.

Bezpośrednio po Mszy św. zaproszeni goście, kadra profesorska oraz alumni udali się do auli wykładowej, gdzie mieli możliwość wysłuchania wykładu inauguracyjnego. W tym roku wykład wygłosił rektor Akademii Wychowania Fizycznego, pan profesor Andrzej Mastalerz. Wystąpienie miało tytuł: Sport w służbie osób niepełnosprawnych. Prelegent przedstawił zagadnienia związane ze sportem uprawianym przez osoby niepełnosprawne w Polsce i na świecie. Zaczął od zarysowania podstawowych problemów, jakie wiążą się z tym tematem. Główne problemy dotyczą: granic uniemożliwiających uprawianie sportu, znaczenia tego typu aktywności dla osób niepełnosprawnych oraz podejścia społeczeństwa i organizacji sportowych do ruchu paraolimpijskiego.

Podczas inauguracji miała również miejsce immatrykulacja alumnów roku pierwszego. Indeksy przyjęło 16 kleryków. Odczytali oni  tekst ślubowania, po czym wyczytywani w kolejności alfabetycznej wychodzili na scenę, by odebrać indeks i uścisnąć dłoń księży rektorów. Na koniec przedstawiciel całej grupy wygłosił krótkie przemówienie, w którym wyraził wdzięczność z powodu włączenia do grona seminarzystów i prosił księdza arcybiskupa o błogosławieństwo na nowy rok akademicki.

Uroczystość zakończyła się przemówieniem księdza arcybiskupa Henryka Hosera, który podsumował treści poruszane podczas wykładu inauguracyjnego, wyrażając radość ze współpracy przedstawicieli teologii z przedstawicielami innych dziedzin nauki, oraz zaprosił wszystkich zebranych na kolejną inaugurację za rok. Bezpośrednio po tym chór Salve Regina z Józefowa k. Legionowa zaśpiewał Gaudeamus igitur i nowy rok akademicki można było uznać za rozpoczęty.   

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!