Ex Universa Theologia

14 lutego nasi bracia diakoni przystąpili do egzaminu ex universa theologia, z języka łacińskiego: ‘z całej teologii’. To obszerny egzamin podsumowujący sześć lat studiów teologicznych w uczelniach świeckich i przygotowujących kandydatów do sakramentu święceń. To jeden z dwóch etapów razem z obroną pracy magisterskiej do uzyskania podstawowego stopnia naukowego. Egzamin ma bardzo długą historię, sięgającą XIII w. i z różnymi modyfikacjami od tamtych czasów składa się obecnie z czterech dziedzin, z których kandydat do magisterium teologii jest przepytywany. A są to: teologia biblijna, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna oraz teologia moralna. Do nauczenia jest kilkadziesiąt rozbudowanych tez. Z każdej z tych gałęzi teologii uzyskuje się osobną ocenę, które później składają się na średnią ocenę z całego egzaminu.  Niezaliczenie któregokolwiek z pytań skutkuje niezdaniem całego egzaminu i należy go powtórzyć. W naszym Seminarium ex universa theologia zdaje się uroczyście przed komisją egzaminacyjną.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!