Święcenia diakonatu A.D. 2018

19 maja, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w kościele konkatedralnym Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku, biskup Marek Solarczyk udzielił święceń w stopniu diakonatu dziewięciu klerykom naszego Seminarium. Nowi diakoni to: dk. Sylwester Bryska, dk. Jarosław Miłkowski, dk. Robert Noiszewski, dk. Radosław Tkaczyk, dk. Jan Staruchowicz, dk. Karol Wejda, dk. Michał Wydryszek, dk. Łukasz Piotrowski i dk. Jakub Sędek.

Na mocy przyjętych święceń diakon zajmuje pierwsze po prezbiterze miejsce wśród tych, którzy pełnią posługę w celebracji Eucharystii. (OWMR 94)

Diakoni już od samego początku Kościoła pełnili szczególną posługę. Poza troską o dzieła miłosierdzia, uczestniczyli w misji ewangelizacji i sprawowaniu niektórych sakramentów. Dziś diakonat jest także przygotowaniem do tajemnicy prezbiteratu – drugiego stopnia sakramentu święceń kapłańskich.

Podczas sobotnich święceń, biskup uświadomił zebranym co jest fundamentem drogi, którą podejmują kandydaci. Są oni wezwani do tego, aby błogosławić Pana i ufnie przyjmować wszystko co wnosi w życie.

Wyrażamy radość i wdzięczność Bogu, że dziewięciu naszych braci zostało włączonych do grona duchownych. Pamiętamy o nich w modlitwie i o tą modlitwę prosimy całą wspólnotę naszej diecezji. Prosimy także o modlitwę za diakonów roku szóstego, którzy 2 czerwca otrzymają święcenia w stopniu prezbiteratu.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!