Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma w naszym Seminarium

IMG_1030Msza odbyła się w naszej seminaryjnej kaplicy. Liturgii zaś przewodniczył ks. Zdzisław Rogoziński, ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, który ma prawo celebrować sakramenty i inne nabożeństwa w dwóch obrządkach – rycie łacińskim i  bizantyjskim. Podczas Mszy św. gościliśmy również chór z Kielc, który ubogacił celebrację śpiewem, a także kilka sióstr ze Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa, które ze względu na świetną znajomość tej liturgii i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, w którym jest ona odprawiana (przez kilka lat posługiwały w parafii  katolickiej obrządku bizantyjskiego w Kostomłotach) pomogły przy organizacji liturgii, a także wspomogły kielecki chór. Jest to liturgia znacznie różniąca się od liturgii łacińskiej, co w sposób znaczący utrudniło klerykom pełne uczestnictwo w niej.

Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma jest to jedna z form celebracji liturgii w obrządku bizantyjskim. Powstała ok. IV w. za sprawą św. Jana Chryzostoma. Jest odprawiana w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Rozpowszechniła się na cały Wschód jako forma do dziś praktykowanej liturgii bizantyjskiej  – prawosławnej i unickiej. Składa się z trzech części: Proskomidia (z gr. prothesis), czyli prywatne przygotowanie chleba i wina; Liturgia Katechumenów, czyli rozpoczęcie obrzędów trzema antyfonami, czytanie Pisma Świętego; Liturgia Eucharystyczna (czyli preanafora, anafora, Komunia św., dziękczynienie i rozesłanie).

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!