Spotkanie ekumeniczne 2014

Dnia 13 stycznia 2014 r. w naszym seminarium odbyło się ekumeniczne spotkanie pod hasłem „Ustrój  i władza” w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Spotkanie odbyło się w trzech etapach. Pierwszym etapem były krótkie referaty zaproszonych prelegentów na temat ustroju hierarchicznego ich kościołów, wygłosili je ks. dr Mateusz Matuszewski z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. dr Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz ks. Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Część referatową otworzył Rektor naszego seminarium, który w krótkich słowach powitał prelegentów i innych zaproszonych gości po czym przekazał głos księdzu dr Mateuszowi Matuszewskiemu, który także tylko przedstawił ogólny zamysł spotkania, podkreślając jednocześnie, że wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, który jest Głową Kościoła. Zaznaczył także, iż najwyższą godnością w świecie jest godność dzieci Bożych, którą posiada każdy.

Ks. dr Doroteusz Sawicki w swojej wypowiedzi podkreślił Bożo-Ludzki charakter Kościoła. Każdy w Kościele ma do spełnienia jakąś rolę, tak jak w ciele każdy z członków ma określone zadanie. Gdy któryś z członków choruje, całe ciało na tym cierpi ale jednak działa dalej. Najgorszym sposobem leczenia jest amputacja i stąd wniosek, że najgorszą karą w Kościele jest ekskomunika. Wytłumaczeniem dla stanowczego „nie” wobec kapłaństwa kobiet jest również to porównanie. Każdy ma do spełnienia określoną funkcję we wspólnocie. Ks. doktor wyjaśnił, że kobieta nie przyjmuje święceń z racji innego powołania do życia we wspólnocie, podobnie jak mężczyzna ma inne powołanie i dla przykładu nie może urodzić dziecka – inna jest natura jego powołania. Kwestię sporną wobec Prymatu Papieża ks. Doroteusz wyjaśnił żartobliwie, mówiąc, iż Kościół traktuje Piotra i jego następców jako braci, nawet nie najstarszych, gdyż Patriarchat Konstantynopolitański założył starszy brat Piotra – Andrzej.

Ks. Zbigniew Kamiński w swojej wypowiedzi podkreślił demokratyczność w Kościele, czy właściwie w rodzinie Kościołów Metodystycznych.  Biskup w tej wspólnocie jest wybierany na kadencje (ks. Zbigniew przez jakiś czas również pełnił tę funkcję), i może pozostać na urzędzie na kolejną kadencję, lub też zostać zastąpionym. Wyjaśnił też, dlaczego kobiety w Kościołach protestanckich mogą pełnić funkcję pastora – w rozumieniu jego Kościoła dla nich jedynym Kapłanem jest Jezus Chrystus, a Eucharystia, którą sprawują, jest jedynie pamiątką. Dlatego nie można mówić o kapłaństwie kobiet w Kościołach protestanckich, ale mogą one, podobnie jak mężczyźni, pełnić funkcję przewodniczącego wspólnoty.

Po krótkiej dyskusji przeszliśmy do drugiego etapu – były nim Nieszpory odprawiane w intencji o jedność chrześcijan. Podczas liturgii Nieszporów kazanie wygłosił ks. Zbigniew Kamiński. Po Nieszporach głos zabrał jeszcze abp. Henryk Hoser, podkreślając wagę takich spotkań i zaznaczył, aby widzieć i dostrzegać różnice występujące między Kościołami, ale aby ich nie przeceniać.

Po liturgii przeszliśmy wszyscy na seminaryjny refektarz, aby tam przy kolacji kontynuować mniej formalną, trzecią część naszego spotkania.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!