Wychowawcy

ks. Krzysztof Warchałowski – rektor

ks. Sławomir Kielczyk – wicerektor

ks. Sławomir Brajczewski – prokurator

ks. Tomasz Sztajerwald – prefekt

ks. Grzegorz Zagórowski – ojciec duchowny

ks. Grzegorz Mądry – ojciec duchowny

ks. Piotr Stępniewski – rektor Seminarium Roku Propedeutycznego w Urlach

   powrót do galerii