Wychowawcy

Zadaniem Seminarium duchownego jest tak przygotować i kształtować swoich wychowanków, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza mogli być przede wszystkim dobrymi duszpasterzami.

Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, pkt. 39

ks. Krzysztof Warchałowski
Rektor
od 25.06.2013

Przyjął święcenia prezbiteratu 20 maja 1989 roku z rąk Kardynała Józefa Glempa. Studiował prawo kanoniczne. W roku 1996 roku uzyskał tytuł doktora, a w roku 2004 habilitację.
Jest m.in. sędzią w Sądzie Metropolitarnym, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów.

ks. Sławomir Kielczyk
Wicerektor
od 01.07.2013
Dyrektor biblioteki od 02.09.2013

Otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka 5 czerwca 2004 roku. W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Przed objęciem urzędu Wicerektora był wikariuszem w parafii MB Królowej Polski w Aninie oraz w parafii Wniebowzięcia NMP w Zerzniu oraz wychowawcą w Seminarium w Urlach.

ks. Tomasz Sztajerwald
Prefekt od 29.08.2009

Przyjął święcenia prezbiteratu 5 czerwca 2004 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Studiował m.in. filologię, język francuski, teologię i psychologię kliniczną. Przed objęciem urzędu Prefekta posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników na Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego na warszawskim Witolonie.

ks. Grzegorz Zagórowski
Ojciec duchowny
od 22.06.2005

Otrzymał święcenia kapłańskie 28 maja 1987 roku z rąk Kardynała Józefa Glempa. Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafii Słomczyn, NSPJ w Falenicy, św. Jana i Pawła na Gocławiu, Imienia NMP w Międzylesiu, św. Patryka na Gocławiu oraz w parafii MB Loretańskiej na Pradze. Jest członkiem Rady Kapłańskiej.

ks. Grzegorz Mądry
Ojciec duchowny
od 27.08.2014

Przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka 15 czerwca 2002 roku. Studiował m.in. teologię duchowości. Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafiach: w Jakubowie, Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, Narodzenia Pańskiego na Witolinie, w Stanisławowie Pierwszym, w Duczkach oraz pomagał duszpastersko w parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.

ks. Sławomir Brajczewski
Prokurator
od 26.08.2017

Otrzymał święcenia 25 maja 1996 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Posługiwał w parafiach: Dębe Wielkie, Postoliska, Narodzenia NMP na Płudach, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, w Stanisławowie Pierwszym oraz św. Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej. Oprócz posługi w Seminarium Ksiądz Prokurator pomaga duszpastersko w ośrodku MB Pompejańskiej na Żeraniu oraz jest kapelanem w areszcie śledczym na Białołęce.

ks. Piotr Stępniewski
Wicerektor, przełożony roku propedeutycznego w Urlach

od 01.09.2017

Przyjął święcenia z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka 21 maja 1994 roku. Jest członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. Wcześniej posługiwał w parafiach: Nieporęt, św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, Narodzenia NMP w Miński Mazowieckim oraz św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Jest także wykładowcą homiletyki w Seminarium.