Wychowawcy

Zadaniem Seminarium duchownego jest tak przygotować i kształtować swoich wychowanków, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza mogli być przede wszystkim dobrymi duszpasterzami.

Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, pkt. 39

ks. Krzysztof Warchałowski
Data i szafarz święceń:
20.05.1989, kard. Józef Glemp
Rektor
od 25.06.2013

Studiował prawo kanoniczne. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2004 habilitację.

Jest m.in. sędzią w Sądzie Metropolitarnym, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. Od roku 2008 jest kanonikiem kapituły katedralnej.
Wykładowca prawa kanonicznego i prawa konkordatowego.

ks. Sławomir Kielczyk
Data i szafarz święceń:
5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Wicerektor
od 01.07.2013
Dyrektor biblioteki od 02.09.2013

W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Przed objęciem urzędu wicerektora był wikariuszem w parafii MB Królowej Polski w Aninie oraz w parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu oraz wychowawcą w Seminarium w Urlach. Członek Zespołu Koordynującego Formację Permanentną Duchowieństwa.
Wykładowca dydaktyki.

ks. Tomasz Sztajerwald
Data i szafarz święceń: 5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Prefekt
od 29.08.2009

Studiował m.in. filologię, język francuski, teologię i psychologię kliniczną. Przed objęciem urzędu Prefekta posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników na Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego na warszawskim Witolonie.
Wykładowca psychologii.

ks. Grzegorz Zagórowski
Data i szafarz święceń:
28 maja 1987, kard. Józef Glemp
Ojciec duchowny
od 22.06.2005

Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafii Słomczyn, NSPJ w Falenicy, św. Jana i Pawła na Gocławiu, Imienia NMP w Międzylesiu, św. Patryka na Gocławiu oraz w parafii MB Loretańskiej na Pradze. Jest członkiem Rady Kapłańskiej oraz kanonikiem kapituły katedralnej.

ks. Grzegorz Mądry
Data i szafarz święceń:
15.06.2002, bp Kazimierz Romaniuk
Ojciec duchowny
od 27.08.2014

Studiował m.in. teologię duchowości. Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafiach: w Jakubowie, Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, Narodzenia Pańskiego na Witolinie, w Stanisławowie Pierwszym, w Duczkach oraz pomagał duszpastersko w parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie.

ks. Sławomir Brajczewski
Data i szafarz święceń:
25.05.1996, bp Kazimierz Romaniuk
Prokurator
od 26.08.2017

Posługiwał w parafiach: Dębe Wielkie, Postoliska, Narodzenia NMP na Płudach, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, w Stanisławowie Pierwszym, św. Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej oraz MB Pompejańskiej, Warszawa-Żerań.
Kapelan w areszcie śledczym na Białołęce oraz kapelan u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Płudach.