Informacja dla kandydatów

Ważna uwaga: jeśli ktoś planuje złożyć dokumenty po tym terminie (np. z powodu zdawania poprawki z egzaminu dojrzałości) bardzo prosimy, aby pierwsze spotkanie z przełożonym odbyło się przed 31 sierpnia. Brakujące dokumenty można dowieźć w późniejszym terminie. Wszelkie pytania prosze kierować na mail seminaryjny.

Udostępnij ten wpis na: