BLOG

Informacja dla uczestników kursu lektorskiego

1. Od dnia 15 września (sobota) rozpoczyna się egzamin z czytania i śpiewu w indywidualnie ustalonych terminach. Ci, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w Seminarium, mają ustalony termin egzaminu. Ci, którzy w nich nie uczestniczyli – ustalą termin egzaminu z ks. Piotrem w drugiej połowie września. 2. Na egzamin należy przygotować czytania, psalm i werset przed Ewangelią z jednej, wybranej niedzieli roku liturgicznego (np. 26 niedziela zwykła […]

4 września 2012 357 0 0

Nasze spotkanie z „Piątą Ewangelią” – wakacji kleryków ciąg dalszy

Zakres naszych obowiązków związanych z wolontariatem obejmował adorację Najświętszego Sakramentu oraz pilnowanie porządku w kościele, dbając o godność tej świątyni. Każdy z nas spędzał 5 godzin od poniedziałku do soboty na służbie w świątyni. Naszym opiekunem była siostra Miriam, Polka, która opiekuje się wolontariuszami. Kościół, w którym pracowaliśmy, złożony jest z dwóch poziomów: górnej części, w której odbywały się Msze święte oraz z podziemnej krypty. Tam właśnie […]

4 września 2012 473 0 0