Zapraszamy na rozpoczęcie nowego kursu lektorskiego w naszym Seminarium!

Kurs przygotowujący kandydatów do posługi lektora skierowany jest do ministrantów (wiek: przynajmniej 3 klasa gimnazjum) z parafii diecezji warszawsko-praskiej, którzy pragną służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii. Spotkania kursu odbywają się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehoffera 2 na warszawskim Tarchominie, zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, w godzinach 14.30-17.15.

Aby uczestniczyć w kursie lektorskim, trzeba przyjść na spotkanie z imiennym skierowaniem na kurs od Ks. Proboszcza własnej parafii. Jeśli ktoś nie będzie miał takiego skierowania na pierwszym spotkaniu, fakultatywnie zostanie wpisany na listę uczestników, lecz obowiązkowo musi je dostarczyć na kolejnym spotkaniu.

Dla uczestniczących w kursie lektorskim obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo interpretowana jest jako rezygnacja z kursu.

Na każde spotkanie przynosimy zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.

Terminy spotkań w roku akademickim 2013/14: 

27 października, 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia

Rok 2014

12 stycznia, 26 stycznia, 9 marca, 23 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 25 maja, 15 czerwca.

Każde zajęcia kursu lektorskiego obejmują wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki i śpiewu kościelnego.

Jedno spotkanie wielkopostne (23 marca) będzie miało formę dnia skupienia (Liturgia Słowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i Msza św.).

Przygotowanie do posługi lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej; dokładne terminy rekolekcji (kilka do wyboru) będą podane później.

Udział w rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do posługi lektora.

Szczegółowe informacje uzyskać można u Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów – księdza Piotra Stępniewskiego, wychowawcy Seminarium:

tel. kom.: 608 226 396; e-mail: rekolekcje.wsd@poczta.fm

Udostępnij ten wpis na: