06.11.2018 IV rok wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej