„Nawrócenie człowieka zaczyna się od Bożej miłości”