Dzień skupienia i nawiedzenie figury św. Michała (9.02.2017)