Dziękczynienie za posługę ks. Wojciecha (24.02.2017)