Wydarzenia

Pielgrzymka kleryków do Łowicza

Pielgrzymki do sanktuariów i miejsc poświęconych Matce Bożej wpisały się na trwałe w kalendarz wydarzeń związanych z naszą wspólnotą seminaryjną. Sobota 4 października 2014 r. była dniem ...

Administrator - 7 października 2014

Powrót do seminarium!

W tym roku akademickim do naszego seminarium zostało przyjętych dwunastu kandydatów. Rozpoczynają oni swoją formację już jutro, w sobotę 21 września o godzinie 12.00. Po przyjeździe ...

admin - 20 września 2013

Zmiany w seminarium

Decyzją ks. abp Henryka Hosera z funkcji rektora seminarium zostaję odwołany ks. Piotr Klimek, stanowisko vice-rektora opuszcza ks. Piotr Stępniewski, zaś ze stanowiska prefekta ds. studiów zostaje ...

admin - 6 lipca 2013

Wakacje czas zacząć!

Najpierw klerycy wzięli udział w dziękczynnej Mszy świętej za wszystko to, czego doświadczyli w minionym roku akademickim, potem zaś miało miejsce bardzo kameralne zakończenie roku. Wakacje, to ...

admin - 6 lipca 2013

Czas rekrutacji rozpoczęty!

Jeśli tak jest, zapraszamy do naszego seminarium! Rozpoczął się właśnie okres rekrutacji na nowy rok akademicki 2013/14. W tym roku ostatnim dniem rekrutacji jest dzień 31 sierpnia. Bardzo prosimy, by ...

admin - 27 czerwca 2013

Nowi kapłani dla naszej diecezji

Uroczystość zgromadziła w murach Katedry licznych gości neoprezbiterów, tj. znajomych kapłanów, rodziny i przyjaciół. Swoją obecność zaznaczyło również wielu profesorów naszego seminarium, na czele ...

admin - 1 czerwca 2013

Jezus na ulicach Pragi!

Sama liturgia miała bardzo uroczysty charakter, głównie za sprawą Chóru Musica Sacra, który zapewnił oprawę muzyczną liturgii, Reprezentacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ze swym pocztem sztandarowym, ...

admin - 1 czerwca 2013

Nowi diakoni dla diecezji!

Uroczystość miała miejsce w Kościele Konkatedralnym pw. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Nowo wyświęconym diakonom towarzyszyli w tych ważnych wydarzeniach w ich życiu m.in. ich rodziny, ...

admin - 14 maja 2013

Msza trydencka w seminarium

Przed tą liturgią ksiądz Mikulski wygłosił do kleryków konferencję, składającą się w dużej mierze ze świadectwa własnego życia związanego z liturgią „przedsoborową” i o swoim kapłaństwie. ...

admin - 14 maja 2013

Spotkanie z redaktorem Jackiem Karnowskim

Na początku spotkania p. Jacek zajął się omówieniem obecnej sytuacji społeczeństwa, dla którego media są ważnym czynnikiem kształtującym postawy i poglądy. Telewizor w domu zajmuje miejsce ...

admin - 14 maja 2013