Wydarzenia

Nowi kapłani dla naszej diecezji

Uroczystość zgromadziła w murach Katedry licznych gości neoprezbiterów, tj. znajomych kapłanów, rodziny i przyjaciół. Swoją obecność zaznaczyło również wielu profesorów naszego seminarium, na czele z ks. bp Markiem ...

admin - 1 czerwca 2013

Jezus na ulicach Pragi!

Sama liturgia miała bardzo uroczysty charakter, głównie za sprawą Chóru Musica Sacra, który zapewnił oprawę muzyczną liturgii, Reprezentacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ze swym pocztem sztandarowym, a także ...

admin - 1 czerwca 2013

Nowi diakoni dla diecezji!

Uroczystość miała miejsce w Kościele Konkatedralnym pw. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Nowo wyświęconym diakonom towarzyszyli w tych ważnych wydarzeniach w ich życiu m.in. ich rodziny, znajomi kapłani, siostry ...

admin - 14 maja 2013

Msza trydencka w seminarium

Przed tą liturgią ksiądz Mikulski wygłosił do kleryków konferencję, składającą się w dużej mierze ze świadectwa własnego życia związanego z liturgią „przedsoborową” i o swoim kapłaństwie. Uczestniczył w tej formie ...

admin - 14 maja 2013

Spotkanie z redaktorem Jackiem Karnowskim

Na początku spotkania p. Jacek zajął się omówieniem obecnej sytuacji społeczeństwa, dla którego media są ważnym czynnikiem kształtującym postawy i poglądy. Telewizor w domu zajmuje miejsce centralne, do którego ...

admin - 14 maja 2013