Biblioteka

Biblioteka Seminaryjna posiada około 80 tys. skatalogowanych  książek, ponad 1000 tytułów czasopism polskich  i zagranicznych i blisko 800 prac dyplomowych: magisterskich, licencjackich i doktorskich. Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należy ponad 100  starodruków, czyli książek sprzed 1800 roku, a także zbiór specjalny z XIX wieku.

Funkcję Dyrektora Biblioteki WSD od września 2013 roku pełni
Ks. dr Sławomir Kielczyk, będący jednocześnie wicerektorem Seminarium.

Biblioteka Wyższego Seminarium Warszawsko-Praskiego należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Sama Federacja zrzesza  ponad 80 bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Od 15 listopada 2015 roku Biblioteka WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej współpracuje z NUKAT, Centralnym Katalogiem Polskich Bibliotek Naukowych.

Zbiory Biblioteki Wyższego Seminarium Warszawsko-Praskiego są dostępne w
katalogu internetowym umieszczonym na stronach federacji FIDES.

KATALOG GŁÓWNY: KSIĄŻKI, CZASOPISMA I PRACE DYPLOMOWE
http://katalog.fides.org.pl
(wyszukaj: Biblioteka WSD Warszawa-Praga)

KATALOG STARODRUKÓW
http://fides.org.pl
(sukcesywnie przenoszony do Katalogu Głównego)

NUKAT
http://katalog.nukat.edu.pl

Zachęcamy do korzystania z bazy online zawierającej publikacje z zakresu nauk teologicznych i nauk o religii. Bibliografia jest opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Tübingen oraz dofinansowywana przez DFG, korzystanie z niej jest całkowicie darmowe.

https://www.ixtheo.de

The new IxTheo is a comprehensive bibliography for theology and religious studies. It is now possible to search not only for articles, but also for monographs, databases and relevant Internet links. You can start a search on all the titles catalogued in the IxTheo by clicking on the “Find” button. You will then find over 1.6 Million titles.


PRZYDATNE LINKI:

Biblioteka powstała w roku 2000 jako integralna część Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pierwszym jej dyrektorem został  ks. mgr lic. Arkadiusz Rakoczy. To dzięki jego staraniom  powstał  zarys pracy oraz zaczęto katalogować pierwsze książki, pochodzące głównie z darów – część została przekazana przez kapłanów diecezji warszawsko-praskiej, a znaczna ilość czasopism została ofiarowana przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej ks. Krzysztofa Goneta.  Bibliotekę od początku darami książkowymi i  czasopismami, głównie zagranicznymi, wspiera Bp Kazimierz Romaniuk, a także Bp Marek Solarczyk.

W latach 2005-2013  funkcję dyrektora Biblioteki pełnił ks. prof. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW. Za jego kadencji usprawniono pracę biblioteki, zostały skatalogowane periodyki naukowe i czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Dzięki jego współpracy z mgr Haliną Mieczkowską, kierownikiem Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, udało się opracować zbiór starodruków.

We wrześniu 2013 r. funkcję dyrektora Biblioteki WSD przejął ks. dr Sławomir Kielczyk. Dzięki jego decyzji unowocześniono system informatyczny w katalogu głównym z MAK BN na KOHA – pierwszy zintegrowany system informatyczny, działający w ponad tysiącu bibliotek naukowych na całym świecie, dzięki któremu Biblioteka WSD dostępna jest online. Podpisano również porozumienie z NUKAT, a od 25 kwietnia 2015 r. Biblioteka WSD  uzyskała uprawnienia do wprowadzania rekordów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT.

Równolegle do prac nad zmianą systemu przeprowadzono prace reorganizacyjne w lektorium i magazynie głównym, utworzono też nowy magazyn dolny z wydzielonymi działami (m.in. publikacje obcojęzyczne, literatura, albumy). Biblioteka WSD zyskała nowy, bardziej nowoczesny wizerunek.

Dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki, w 2017 r. klerycy-bibliotekarze po raz pierwszy wzięli udział w Targach Wydawców Katolickich w Warszawie, gdzie na stoisku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej mieli możliwość wyprzedania nadliczbowych egzemplarzy książek. Klerycy organizują także kiermasze książek przy kościele św. Jakuba na Tarchominie, mieszczącym się nieopodal Seminarium.

Biblioteka Seminaryjna jest zasadniczo integralną częścią WSD, przeznaczoną przede wszystkim dla kleryków Seminarium. Mogą z niej jednak korzystać także osoby z zewnątrzpo uprzednim skontaktowaniu się z Dyrektorem Biblioteki i  umówieniu wizyty. Nie wypożyczamy książek sprzed roku 1945 oraz egzemplarzy archiwalnych. Książki wypożyczane są osobom z zewnątrz za zwrotną kaucją.

Osoby pragnące skorzystać z naszych zbiorów,
prosimy o kontakt z Dyrektorem Biblioteki:

tel. 22/676 53 40

e-mail: bibliotekaWA958@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko-Praskiej
Mehoffera 2
03-131 Warszawa – Tarchomin

Biblioteka WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działania systemu bibliotecznego i wypożyczania książek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do przetworzenia przez system biblioteczny. Osobom korzystającym z zasobu Biblioteki przysługuje  prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Mehoffera 2, 03-131 Warszawa.

   powrót do galerii