BLOG

Akademickie Spotkanie Ekumeniczne 2019

14 stycznia w gmachu naszego Seminarium odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne w ramach którego przybyli do nas przedstawiciele m.in. Kościoła Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Luterańskiego oraz Polskokatolickiego. Tegorocznym tematem do namysłu było „Duszpasterstwo małżeństw mieszanych wyznaniowo”. Trzy części – jeden temat Tegoroczne spotkanie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą stanowiła część akademicka w której zaprezentowane zostały stanowiska Kościołów na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo. Jako […]

14 stycznia 2019 304 0 0

Noworoczne spotkanie z chorymi

W sobotę 12 stycznia, gościliśmy w naszym Seminarium chorych, z którymi spotykamy się co tydzień w trakcie praktyk pastoralnych. Spotkanie rozpoczęło wspólne śpiewanie kolęd oraz powitanie księdza Rektora Krzysztofa Warchałowskiego, po którym wykład na temat cierpienia w życiu miał ksiądz Dariusz Zając – kapelan Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Ksiądz kapelan podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w pracy z chorymi, odwołując się jednocześnie do nauki Kościoła w temacie cierpienia. […]

14 stycznia 2019 170 0 0