BLOG

Adwent

Czterotygodniowym okresem Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Nazwa tego okresu pochodzi od łacińskiego czasownika advenio, advenire – przychodzić, przybywać. Pierwotnie tego słowa – adventus – używano na określenie uroczystego wjazdu cesarza do świątyni podczas uroczystości państwowych. W liturgii używane jest do określenia oczekiwania chrześcijan na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które było zapowiadane wielokrotnie i w przeciągu kilkuset lat przez proroków Starego […]

4 grudnia 2018 185 0 0