BLOG

Święcenia prezbiteratu

W sobotę 2 czerwca 2018 w katedrze św. Michała Archanioła  i św. Floriana męczennika na warszawskie Pradze ośmiu diakonów naszego seminarium otrzymało z rąk biskupa Romualda Kamińskiego święcenia prezbiteratu. Mszę świętą koncelebrowali ks. arcybiskup Henryk Hoser, rektor seminarium ksiądz Krzysztof Warchałowski, wychowawcy i profesorowie seminarium oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą tegoroczni neoprezbiterzy. Ceremonia święceń, jak powiedział biskup Romuald Kamiński w homilii, to drugie, […]

4 czerwca 2018 747 0 0