BLOG

Boże Ciało 2018

31 maja przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną popularnie „Bożym Ciałem”. Nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w głównej procesji diecezjalnej w katedrze. Mszy świętej przewodniczył biskup Romuald Kamiński, natomiast procesji biskup Marek Solarczyk. W książce Rok Boży ksiądz Franciszek Marlewski tak opisuje uroczystości „Bożego Ciała”: „Naród polski, który odznaczał się zawsze wielką pobożnością, miał szczególniejsze nabożeństwo do procesji Bożego Ciała. […]

31 maja 2018 455 0 0