BLOG

Adoracja Krzyża

Jak co roku, w piątkowe wieczory okresu Wielkiego Postu, klerycy przygotowują adorację Krzyża. Każdorazowo jeden wybrany rocznik (od piątego do drugiego) pomaga całej wspólnocie przeżywać tajemnicę Męki i Śmierci Pana Jezusa. Tradycyjną adorację Najświętszego Sakramentu, mającą miejsce w pozostałych okresach liturgicznych, zastępuje adoracja Krzyża, której towarzyszy modlitwa prowadzona. Przed ołtarzem ustawiany jest skromnie udekorowany duży krucyfiks, który na początku – […]

2 marca 2018 435 0 0