BLOG

Nowy rok bieży, w jasełkach leży

Wspólnota Seminaryjna życzy w rozpoczynającym się Roku Pańskim 2014, aby był dla każdego z nas czasem pogłębiania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Polecamy wszystkich w żarliwej modlitwie przez przyczynę Bożej Rodzicielki. Niech błogosławieństwo Boże nam stale towarzyszy.        Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała.         Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da […]

1 stycznia 2014 347 0 0