BLOG

„Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj, dziś…, jutro?”

Mimo niewielkiego audytorium, jakie zgromadziło się tego dnia na auli, (czemu z kolei trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, który dotyczy bezpośrednio określonej  grupy), prelegenci w sposób bardzo odważny zmierzyli się z tematyką powołania. Największe zainteresowanie wzbudziły prelekcje ks. dr Marka Dziewieckiego, Krajowego Duszpasterza Powołań oraz ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, rektora PWT. Pierwszy przedstawił powołanie kapłańskie od strony rodziny, jako […]

26 kwietnia 2013 324 0 0

Współczesne zagrożenia ideologii gender

Kontynuacja marksistowskiego myślenia. Ideologia ta jako ruch rewolucyjny sięgający buntu 1968 r., i zakorzeniony w marksistowskim myśleniu w wydaniu Nowej Lewicy jest, jak każda ideologia, narzędziem utrzymania władzy. Walka klas została zastąpiona walką płci, nowym proletariatem, który należy wyzwolić są czarnoskórzy, kobiety, mniejszości seksualne itp. Środkami produkcji, które muszą się dostać w ręce nowego proletariatu, aby nastąpiła równość, nie są […]

26 kwietnia 2013 757 0 0